Reiki cursus
Uitermate geschikt voor volwassen Indigokinderen. Kleine groepjes!
www.reikicursus123.nl

Hoe weet ik of mijn kind een Nieuwetijdskind is?

Vaak vragen ouders ons of hun kind een Indigokind (nieuwetijdskind) is. Hier volgt een lijstje met de meest in het oog springende kenmerken van Indigokinderen:
Een Indigokind zal aan (nagenoeg) alle hierbovenstaande punten voldoen.
Aan de hand van onze eigen ervaringen hebben wij een test ontwikkeld. Deze test vindt u door op de navolgende link te klikken: Test: ben ik een Nieuwetijdskind?

Hoe lang worden er al Nieuwetijdskinderen geboren

De term "Nieuwetijdskind" zou er op kunnen wijzen dat het om een verschijnsel gaat dat vrij nieuw is. Niets is echter minder waar. Volgens de informatie die wij doorgekregen hebben, zijn er altijd al "Nieuwetijdskinderen" geweest.  Volgens sommigen worden er de afgelopen jaren wel meer van dit soort kinderen geboren, maar de vraag is of dat wel echt klopt omdat in de meeste gevallen tenminste één van de ouders van deze kinderen ook een Nieuwetijdskind is. We hebben in onze praktijk een aantal malen zwangerschappen van "Indigo-moeders" mogen begeleiden.
Misschien lijkt het alleen maar dat er meer indigokinderen geboren worden, omdat vroeger de bijzondere gaven van dit soort kinderen genegeerd (of soms zelf onderdrukt) werden.  

Volwassen Nieuwetijdskinderen

Er lopen heel veel volwassen Indigokinderen en Kristalkinderen rond. Zij hebben het vaak erg moeilijk gehad in hun jeugd, omdat hun behoeften totaal verkeerd begrepen werden. Ze groeiden namelijk op in een tijd waarin voor dit soort zaken nog totaal geen aandacht was. In onze praktijk hebben we dan ook veel volwassen Indigo's kunnen helpen om uiteindelijk toch op een goede manier hun eigen plek in het leven te kunnen innemen. We hebben een speciale versie voor volwassenen gemaakt van onze nieuwetijdskind-test. U vindt deze test door op de volgende link te klikken: Test: ben ik een volwassen Nieuwetijdskind?

Veel Nieuwetijdskinderen zijn "hooggevoelig"

In veel gevallen behoren nieuwetijdskinderen tot de groep mensen die "Hoogsensitieve Personen" (HSP) genoemd wordt. Dit zijn mensen die veel gevoeliger zijn voor indrukken uit de omgeving dan anderen. Een HSP kan minder goed tegen bijvoorbeeld licht en geluid. En vaak ook worden ze snel moe als ze zich in van een grote groep mensen bevinden. De huidige pop-cultuur met snoeiharde muziek en videoclips met zeer snelle flitsende beelden zijn voorbeelden van zaken waar een HSP eigenlijk slecht tegen kan. Dat betekent overigens niet dat een HSP alles zou moeten vermijden en in afzondering zou moeten leven. Het betekent wel dat een HSP goed moet leren om te doseren en ook te compenseren (door voldoende tijd voor zichzelf te nemen). We hebben een online-test gemaakt waarmee je kunt uitzoeken of je een HSP bent. En als uit de uitslag mocht blijken dat je een HSP bent, dan krijg je meteen een aantal tips om je leven wat gemakkelijker te maken. Test: ben ik een Hoogsentief Persoon (HSP)

Hoog intuitieve kinderen

In plaats van indigokinderen, of nieuwetijdskinderen spreken we zelf eigenlijk liever steeds meer van "Hoog Intuïtieve Kinderen". Want een gemeenschappelijk kenmerk is dat ze sterke intuitieve gaven hebben. Door die intuitieve gaven kunnen ze ook op onderdrukte, verborgen of onuitgesproken gevoelens van anderen gaan reageren. En die reactie is dan voor volwassenen vaak weer helemaal niet te begrijpen (zie het "praktijkvoorbeeld" hierboven).

Kunnen jullie me nog meer informatie geven?

Ja, we hebben speciaal voor mensen die geinteresseerd zijn in nieuwetijdskinderen en nieuwe inzichten op dat gebied een nieuwsbrief, waarop u zich gratis kunt abonneren. Heeft u hiervoor belangstelling, klik dan op deze link: GRATIS NIEUWSBRIEF OVER NIEUWETIJDSKINDEREN